Hörande till hjärnan – Webbkryss

I webbkryss är rätta svaret på ”hörande till hjärnan” cerebral. Cerebral hör till storhjärnan som utgör den större delen av hjärnan. Det är pannlob, hjässlob, tinninglob och nacklob som storhjärnan besår av. Ordet cerebral kommer från latinets cerebum som betyder hjärna. Andra ord för cerebral i korsord kan vara intellektuell, rationell och tankemässig. Eftersom cerebral i princip är ”hjärna” så finns även tillhörande ord som hjärnbalk och att vara hjärndöd.

Lämna en kommentar